Duurzaamheid en Recycling | Deli Nature Greenline

DELI NATURE GREENLNE STIMULEERT DUURZAAMHEID 

Naast dat we met Deli Nature Greenline en met Deli Nature Fund een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de wereld, vinden we het ook belangrijk om ons bezig te houden met duurzaamheid. We hebben immers een hart voor de natuur, dieren én hun omgeving. 

Duurzaamheid en recycling | Deli Nature Greenline

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is het beschermen van het milieu en de natuur, om de aarde bewoonbaar te houden. De toekomst van de natuur ligt in onze handen en als we daar niet zorgvuldig mee omgaan, dan gaat er veel biodiversiteit in de wereld verloren. Deli Nature Greenline houdt zich daarom voortdurend bezig met duurzame ontwikkelingen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We willen de aarde bewoonbaar houden en toekomstige generaties mensen en dieren laten genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.

MINDER VERPAKKING

Een verpakking is een object dat wordt gebruikt om een product in op te slaan, te vervoeren of te beschermen. Een verpakking is een heel erg nuttig en onmisbaar object in de wereld, maar is tegelijkertijd kan het ook heel vervuilend zijn. Een verpakking is er voor gemaakt om weg te gooien en heeft maar een korte levensloop, van productie tot verwerking. Dit heeft een negatieve impact op het milieu. Duurzame oplossingen bieden daarvoor een uitkomst en komen het milieu ten goede. Bij Deli Nature Greenline zijn wij ons hier heel bewust van en daarom hebben wij verschillende duurzame oplossingen bedacht om milieuvervuiling zo veel mogelijk te beperken.

Als een product van Deli Nature Greenline dit toelaat, hebben we het gebruik van verpakkingsmateriaal tot een minimum beperkt en waar mogelijk gebruik gemaakt van karton en papier. De voedingsmixen zitten een plastic zak om de houdbaarheid van het product te verlengen en onze feeders en nestkastjes zijn alleen voorzien van een kartonnen wikkel en worden niet in een extra doosje of in folie verpakt.

FSC karton en papier gebruik | Deli Nature Greenline

FSC KARTON EN PAPIER

De wikkels, verpakkingsdoosjes en de dozen waarin wij producten naar klanten of naar verkooppunten versturen, zijn gemaakt van FSC gecertificeerd karton. Dit karton is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en is volledig recyclebaar. Papier en karton wordt gemaakt van hout en is naast milieuvriendelijk, ook een van de weinig hernieuwbare en dus duurzame grondstoffen. Als we goed met onze bomen en bossen omgaan, dan kunnen we papier en hout eeuwig blijven gebruiken. Door gebruik van papier en karton met het FSC keurmerk dragen we bij aan de bescherming bossen en aan een gezonde leefomgeving van mensen en dieren, wereldwijd.

RECYCLEN EN AFVAL SCHEIDEN

Om afval te recyclen tot nieuwe grondstoffen moet het zorgvuldig gescheiden worden. Dit zorgt er namelijk voor dat het beter verwerkt kan worden en dat producten een tweede leven kunnen krijgen. Afval scheiden is beter voor het milieu dan opnieuw produceren omdat het grondstoffen bespaard die gebruikt worden bij de productie van een nieuw product.  

Bij Deli Nature Greenline proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van papier en karton, maar dit is vanwege de houdbaarheid van onze voedingsstoffen niet altijd mogelijk. Het plastic dat wij gebruiken voor de voeding zakjes van Deli Nature Greenline bestaan uit één soort plastic; polypropyleen (PP) of polyetheen (PE) en zijn daardoor gemakkelijk te scheiden én te recyclen. Om duidelijk te maken bij welk afval een Deli Nature Greenline verpakking hoort, staan er logo’s op de verpakking.

Ondanks dat we op de goede weg zitten, zijn we er nog niet. Ook wij kunnen nog verder verbeteren om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Om onze bijdrage te leveren aan de een duurzamere wereld zijn wij altijd in ontwikkeling.

Recycle bottle feeder | Deli Nature Greenline

Deli Nature Greenline Bottle Feeder

Je kunt ook zelf aan de slag met het recyclen van producten. Met onze Deli Nature Greenline Bottle feeder maak je heel eenvoudig van een lege PET fles een vogelzaadfeeder. Functioneel,  beter voor het milieu en leuk voor jou en voor de dieren!  

Recycle bottle feeder | Deli Nature Greenline
Wist je dat...
Deli Nature Greenline zich op verschillende manieren bezig houd met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Onze Deli Nature Greenline Mealworms en Deli Nature Fruitmix worden verpakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deli Nature Fund van Deli Nature Greenline

Wij vinden dat het onze taak is om ook iets terug te geven aan de natuur.

Dieren in jouw tuin met behulp van Deli Nature Greenline

Met onze tips en producten leggen we je uit hoe je de biodiversiteit in de tuin stimuleert.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.